Active Directory’de Logon Olmayan Bilgisayarlara Çözüm


Merhaba arkadaşlar,

Active directory üzerinde yer alan client(Computer Name)larımızı uzun süre bağlantı sağlamazsaa nasıl silebileceğinizi anlatacağım.

Aşağıdaki komutları veya sccm scriptini kullanarak bu işlemi yapabilirsiniz.

10 haftadır  AD’ye logon olmamış bilgisayarı getiren komut;

dsquery computer -inactive 10

10 haftadır AD’ye logon olmamış, aktif olmayan computer account’larını “önce” disable etmek için gereken komut;

dsquery computer -inactive 10 | dsmod computer -disabled yes

disabled edilmiş olan account’ları kaldırmak için komut;

dsquery computer DC=domain,DC=com ?disabled | dsrm

10 haftadır AD’ye logon olmamış aktif olmayan computer accountlarını silmek için komut

dsquery computer -inactive 14 -limit 0 | dsrm –noprompt

Bütün bu el ile yapılan işlemleri sccm ile script yapmak:

https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Remove-old-Active-7fc40c61

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *